Vegan


9. Bánh mì chay – Vegan (pickled carrots & sweet radish, cilantro, cucumber)

10. Bánh mì chay đạc biêt – House Special vegetarian (tofu, mushroom, pickled
carrots and radish)

11. Bánh Mì Chay Đậu Hũ, Xả Ớt Rau – Vegan chicken (tofu) with lemongrass

12. Bánh Mì Chay Cari – Veggie curry chicken (tofu)

* Vegan and vegetarian sandwiches contain no hollandaise spread *