Salads & Rolls


13. Nem Nướng Cuốn – Grilled pork roll

14. Bò Bía Chay – Vegetarian summer roll

15. Gõi Cúôn – Shrimp and pork summer roll

16. Đu Đủ Rau Xà Lách – Green papaya salad

17. Gà Xé Phay – Chicken salad (white meat, cabbage & carrot)