Hoagies


1. Bánh mì đac biêt (nem nướng, thịt nguội, chả lụa) – House special –

2. Bánh mì gà – chicken (dark meat)

3. bánh mì nem nướng – Grilled minced pork with sweet glazed

4. Bánh mì xiéu mại – meatballs with pork and water chestnut

5. Bánh mì paté (paté, thịt nguội, chả lụa) – Pork liver pate, thịt nguội, chả lụa)

6. Bánh mì cá môi – Sardines

7. Bánh mì bò xã – Beef with lemongrass

8. Bánh mì cari gà – Curry chicken