Beverage


 • 23. Nước mía – Freshly squeezed sugarcane juice

 • 24. Nước cà rốt tươi – Freshly squeezed carrot juice

 • 25. Nước cam – Freshly squeezed orange juice

 • 26. Nước Quả Bưởi Chùm – Freshly squeezed grapefruit juice

 • 27. Nước Quả Dưa Chuột – Fresh cucumber juice

 • 28. Soda Chanh Tươi – Fresh lemon soda

 • 29. Soda Chanh Muối – Salty lemon soda

 • 30. Soda Xí Muội – Salty plum soda

 • 31. Trà Đá Chanh – Lemon ice tea

 • 32. Cà Phê Sữa Đá – Vietnamese ice coffee

 • 33. Cà Phê Sữa Nóng – Vietnamese coffee (hot)

 • 34. Cà Phê Nóng – coffee (hot)